KURUMSAL

Mavi Özel Eğitim Merkezi

Merkezimiz özel eğitim gerektiren bireylerin:

Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için, temel yaşam becerilerini geliştirmelerini amaçlar.

Uygun eğitim programları, uzman personel ve uygun materyaller kullanarak, ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını destekler.